ABORDĂRI DIDACTICE ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

7 OCTOMBRIE 2022, CLUJ-NAPOCA

Conferința este organizată de Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și se adresează cadrelor didactice din învățământul primar clujean, dar și studenților specializărilor pedagogice.

SCOPUL CONFERINȚEI:

Conferința va constitui un bun prilej pentru promovarea și diseminarea unor abordări diverse ale activităților didactice, precum și o oportunitate pentru realizarea unui schimb de bune practici între cadrele didactice și se va centra, prioritar, pe creativitatea şi experienţa didactică, stimulând promovarea metodelor şi mijloacelor moderne de predare-învățare-evaluare utilizate în procesul educativ actual. Acest scop conduce la menținerea unei comunicări deschise între actorii educaționali participanți și la implementarea unor noi strategii educaționale valorizate în cadrul conferinței, strategii care să faciliteze activitatea didactică în învățământul universitar și preuniversitar.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Dezvoltarea conexiunilor între unităţile şcolare din judeţul Cluj pe de o parte, dar și între unitățile școlare și Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației pe de altă parte, în scopul manifestărilor creative comune și promovării activității de cooperare între instituții de învățământ;
  • Facilitarea accesului pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar și pentru studenți la promovarea şi prezentarea de materiale, instrumente educaționale, proiecte de lecție, proiecte educaționale, aplicaţii, site-uri educaţionale, etc.;
  • Atragerea studenților și cadrelor didactice într-un context educativ plăcut unde îşi pot pune în aplicare ideile creative şi inovatoare;
  • Punerea în practică a unor abordări pedagogice și manageriale inovatoare prin valorificarea schimbului de experiență a cadrelor didactice;
  • Transmiterea şi promovarea experienţelor de bune practici personale;
  • Încurajarea inovării în educaţie prin adaptarea strategiilor didactice, îmbunătăţirea metodelor şi tehnicilor de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar.

Organizatori