Instrucțiuni pentru autori

17 NOIEMBRIE 2023, CLUJ-NAPOCA

Lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi analizate de către Comitetul Științific și selectate în vederea publicarii în volumul al II-lea al Conferinței. Termenul limită de predare a materialelor este 01 decembrie 2023
Toate lucrările trimise trebuie să îndeplinească cerințele de editare stabilite. Pentru ca articolul transmis să fie acceptat pentru publicare, vă rugăm să respectați cerințele indicate în modelul furnizat. Orice lucrare care nu respectă cerințele menționate nu va fi publicată. Urmați cei trei pași pentru a finaliza procesul de trasmitere a lucrării elaborate cu ocazia conferinței.

1. Pentru redactarea lucrărilor prezentate în cadrul conferinței, folosiți următoarele modele de documente word (articol sau proiect didactic), precum și instrucțiunile de editare pe care aceseta le conțin:
Descarcă template articol
Descarcă template proiect didactic

2. Denumiți materialul realizat după modelul Sectiunea-X-Nume-Prenume (X fiind numărul secțiunii la care ați participat, urmat de numele dumneavoastră. Ex.: Sectiunea-3-Mureșan-Andrada)

3. Încărcați forma finală a lucrării, în Cloud, folosind butonul următor, apoi selectați una din cele două categorii (învățământ primar sau preșcolar, în funcție de specificul lucrării) și adăugați lucrarea cu opțiunea Upload ():
Încarcă articolul