Programul conferinței ADAPIP 2022

7 OCTOMBRIE 2022, CLUJ-NAPOCA
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor, nr. 7
Conferința se va desfășura în format fizic, dar și online. Linkurile de acces vor fi publicate, în această pagină, în dimineața evenimentului. După acționarea linkului, accesul se poate realiza fără un cont sau o aplicație instalată, selectând „Continue on this browser”.
Consultați programul complet al conferinței în format .pdf

Alăturați-vă conferinței online

Ora Eveniment - amfiteatrul Mărgineanu (sala 12)
12:30 - 13:00 Sosirea invitaților și a participanților
13:00 - 14:00 Deschiderea oficială a conferinței - Cuvânt de Bun venit
Decan, prof. univ. dr. Nicolae Adrian Opre
Director Departamentul de Științe ale Educației, prof. univ. dr. Ion Albulescu
Inspector școlar general, Profesor Marinela MARC
Inspector școlar, Profesor pentru învățământ primar Maria Sofia PINTEA
Inspector școlar, Profesor pentru învățământ primar Alexandra MAJA
14:00 - 16:00 Daniela Maria ARION - director, Profesor învățământ primar - Școala Gimnazială ,,Mihai Vodă”, Mihai Viteazu - Prevenirea abandonului școlar - provocarea școlilor din mediul rural. Exemple de bună practică
dr. Bianca BALEA, Maria KOVACS - Fundația Noi Orizonturi - Dezvoltarea literației în clasa pregătitoare - rezultatele unui studiu experimental
Mirela BERECZKI - Profesor învățământ primar - Școala Gimnazială Nireș - Învățământul simultan între necesitate și eficiență
Maria BORȘAN - Profesor învățământ primar - Școala Gimnazială „Ioan Bob”, Cluj-Napoca - Start în aventura cunoașterii Universului
Corina BOȚOROGA - Profesor învățământ primar - Școala Gimnazială ,,Ștefan Pascu”, Apahida - Învățare relevantă prin proiecte cu impact în comunitate
Rodica GAVRIȘ PASCU - Profesor învățământ primar - Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Cluj-Napoca, Marinela SCRIPCARIU, Ioana IOVĂNAȘ, Liliana CLIȚAN - Profesori învățământ primar Liceul Teoretic „Elf”, Cluj-Napoca - Școala colorată – Prezentare de resurse curriculare auxiliare adaptate pentru clasa pregătitoare
Lenuța POPOVICI - Profesor învățământ primar dr. - Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca - Provocări mai vechi și mai noi în activitatea de la ciclul primar
16:00 - 16:30 Pauză de cafea
16:30 - 19:00 Desfășurarea conferinței pe secțiuni, după cum urmează

 

SECŢIUNEA 1: Secţiunea de comunicări ştiinţifice (prezentare lucrări)
Amfiteartul Todoran - Consultați programul Secțiunii 1 (în format .pdf)
Alăturați-vă Secțiunii 1 online

SECŢIUNEA 2: Prezentarea de proiecte educaționale inovative în domeniul educaţiei: aplicaţii, proiecte de lecţii demonstrative etc.
Sala 10 - Consultați programul Secțiunii 2 (în format .pdf)
Alăturați-vă Secțiunii 2 online

SECŢIUNEA 3: Modalități de integrare a TIC în procesul de predare-învățare-evaluare în învățământul primar (prezentarea diferitelor resurse în format electronic/digital, a modalităților de utilizare a platformelor educaționale, a resurselor educaționale deschise etc.)
Amfiteatrul Roșca - Consultați programul Secțiunii 3 (în format .pdf)
Alăturați-vă Secțiunii 3 online

SECȚIUNEA 4: Workshop destinat profesorilor debutanți și studenților. Workshop cu tema mentoratul de practica și mentoratul de stagiatură
Amfiteatrul Zorgo - Consultați programul Secțiunii 4 (în format .pdf)
Alăturați-vă Secțiunii 4 online

SECȚIUNEA 5: Workshop cu tema evaluarea specifică ciclului primar. Prezentarea strategiilor de evaluare
Sala 18 - Consultați programul Secțiunii 5 (în format .pdf)
Alăturați-vă Secțiunii 5 online